لینک های دسترسی

بم گذاري ها درجزيره بالي اندونيزيا


پليس اندونيزيبا ميگويد سومين نفر مظنون دربم گذاري هاي اول اکتوبر در جزيره بالي را تشخيص وشناسائي کرده که توام با مهاجميمن ۲۰ تن را به هلاکت رساند . اريانتا بيهاردجو ، مفتش پليس اندونيزيا و سخنگوي اداره پليس ميگويد اين منفجر کننده بم « حيپ هدايت» نام داشته و از منطقه غربي جاواست . نطاق گفت پليس « دي ان اي » يا مرکبات موالد ارثي بدن اورا با « دي ان اي » اعضاي خانواده اش مقايسه مي کنند تا هويت اوراتصديق کنند . اين شخص و دو تن ديگر ازمنفجر کنندگان ديگربم که قبلاً بنام هاي « سالک فردوس » و« ميسنو » ذستگير شدند ، بقرارگذارش قبل از حمله ويديوتيپي را به صداي خودشان ثبت کرده اند . اين ويديوتيپ درمخفي گاه اظهري حسين ، تخصص بم سازي ماليزيائي ضبط شد که به تاريخ ۹ نوامبر حين گلوله باري متقابل با مامورين امنيتني در باتو واقع در جاواي شرقي کشته شد. اين سه بم گذاري مهلک در ماه گشته دومين حملات عمده اي بود که بعد از وقوع يک انفجار در سه سال پيش که باعث هلاکت ۲۰۰ نفر شد ، در جزيره بالي دست داد .

XS
SM
MD
LG