لینک های دسترسی

اظهارات   رئيس جمهور  بش مبني  براينکه قواي ايالات متحده از عراق خارج نخواهند شد


رئيس جمهور بش تقاضاهاي ديموکراتها را براي خروج عساکر امريکا از عراق رد کرده و ميگويد چنين يک عمل ايالات متحده را کمتر مصون خواهد ساخت . اما جان مَرتا از حزب ديموکرات در مجلس نمايندگان کانگرس ايالات متحده ميگويد حضور مداوم عساکر امريکا در عراق باعث تزئيد دهشت افگني و بي ثباتي در شرق ميانه شده است . مرتا امروز يکشنبه در پروگرام « مييت ده پرس » شبکه تيلوزيوني « ان بي سي» گفت براي خروج عساکر ايالات متحده از عراق و سپردن اداره عراق به عراقي ها پلاني دارد . تبصره هاي جان مَرتا وکيل در کانگرس امريکا باعث انتقادات تند اعضاي جمهوري خواه کانگرس و قصرسفيد شد، اما رئيس جمهور بش امروز يکشنبه اظهار کرد هرچند با مرتا موافق نيست ميداند که اين وکيل کانگرس باحتياط و تعمق خواستار خروج عساکر ايالات متحده از عراق شده است. رئيس جمهور گفت اين عسکرسابق بحريه امريکا حامي قوي قواي نظامي ايالات متحده است . کاندوليزا رايس ، وزير خارجه ايالات متحده ، که رئيس جمهور بش رادر مسافرت اش به چين همرائي کرده است گفت خروج پيش ازوقت قواي ايالات متحده از عراق به گفته اش ، يک « فاجعه» خواهد بود .

XS
SM
MD
LG