لینک های دسترسی

تعهد روساي جمهو ر ايالات متحده وچين به همکاري  در جريان مذاکرات شان در پيکنگ


رئيس جمهوربش از هو شينتاو ، رئيس جمهور چين تقاضا کرد آزادي هاي ديني رادر چين زياد سازد و مازاد تجارتي کشور اش را با ايالات متحده کاهش بدهد هوششينتاو رئيس جمهور چين ، به تعقيب ملاقات اش با رئيس جمهور بش در تالار بزرگ مردم در پيکنگ تعهد سپرد ک درراه کاهش عدم توازن بيلانس تجارتي کشور اش با ايالات متحده گام هاي را برخواهدداشت، بشمول اصلاحات پولي و حمايت بيشتر از حقوق دارائي هاي ذهني . هردو رهبر مساعي مشترک شانرا جهت مبارزه عليه شيوع مرض انفلوانزاي مرغ و پرندگان و همچنان متقاعد ساختن کورياي شمالي به ترک پروگرام زروي آن تصريح و تاکيد کردند. رئيس جمهور بش ميگويد ايالات متحده بکار خود در جهت باز کردن مارکيت ها بروي اموال و اشياي تو ليدي ايالات متحده ادامه خواهد داد . هردو رهبر گفتند به مساعي شان براي مبارزه عليه انفلوانزاي پرندگان ادامه داده و کورياي شمالي را متقاعد خواهند ساخت پروگرام زروي خودرا ترک بدهد . رئيس جمهور بش همچنان از پيکنگ تقاضا کرد براي مردم چين « آزادي هاي بيشتر اجتماعي ، سياسي و ديني » را قايل گردد . هو گفت مردم چين مي توانند اين آزادي ها را از طريق انتخابات عملي سازند . رئيس جمهور بش حين اقامت درپيکنگ در مراسم دعا خواني اي شرکت کرد که در کليساي پروتستانت مورد تائييد حکومت چين بعمل آمد . . رئيس جمهور متعاقباً با يک ورزشکارچني به بايسکل سواري پرداخت که آرزومند است در مسابقات المپيک شرکت کند .

XS
SM
MD
LG