لینک های دسترسی

سوال ايالات متحده از چين در مورد رفتارآن کشوربا ناراضيان چيني


کونداليزارايس وزيرخارجه ايالات متحده ميگويد واشنگتن در مورد راپور سرکوبي ناراضيان چيني در قبل از مواصلت رئيس جمهور بش به چين نگراني دارد. رايس امروز يکشنبه در پيکنگ به خبرنگاران گفت ايالات متحده نگراني خودرا به شدت به پيکنگ بازگو خواهد کرد. اوميگويد مامورين ايالات متحده در اين باره خواهان توضيحات خواهد شد و به بکلمات اش به جانب مقابل روشن خواهد س اخت که « جوامع آزاد به مردم اجازه ميدهند نظريات شانرا ابراز نمايند .» آژانس خبري فرانسه ميگويد مقامات چين اخيراً دست کم ده ها تن از ناراضيان و فعالين حقوق بشر را بازداشت کرده و يا آنها را درمنازل شان تحت نظارت قرارداده اند . کانداليزارايس همچنان ميگويد واشنگتن ازفقدان پبشرفت عمل چين در زمينه تقاضائي مايوس شده است که ازآن کشوردرماه سپتامبر براي اقدام در قضاياي خاص حقوق بشر بعمل آمد. وزيرخارجه ايالات متحده ميگويد مسئله حقوق بشردر چين از موضوعات مورد بحث مطول در يک مدت زمان طولاني خواهد بود .

XS
SM
MD
LG