لینک های دسترسی

مواصلت رئيس جمهور روسيه به جاپان جهت مذاکرات اقتصادي


ولاديميير پويتين ، رئيس جمهور روسيه ، جهت شرکت در يک جلسه مذاکره با جونيچيرو کوازومي ، صدراعظم جاپان وارد توکيو شده است . انتظار ميرود مسافرت سه روزه رهبر روسيه به جاپان ، که امروز يکشنبه آغاز شد ، بر تقويه همکاري اقتصادي بين دو کشور متمرکز گردد که اخيراً بخاطر منازعه ۶۰ ساله بر جزاير چهار گانه ، سير قهقرائي داشته است . برخي از موضوعاتي که طي مسافرت پوتيين مطرح بحث خواهد شد شامل پيشنهاد احداث يک لوله گاز سايبريا الي بحر االکاهل ، سعي روسيه براي يافتن عضويت در سازمان تجارت جهاني و تمويل برچيدن تحت الحبري هاي زروي روسيه ذريعه جاپان خواهد بود . پوتيين همچنا در يک فورم و اجتماع همکاري اقتصادي روسيه و جاپان توام با يک صد تن از اهل تجار وثرمايه گذاران شرکت خواهد کرد که در اين مسافرت رئيس جمهرر روسيه را همرائي کرده اند . پوتيين گفته است در اين مسافرت بر موضوع اعاده چهار جزيره به جاپان مذاکره نخواهد کرد .اين جزايررا عساکر شوروي در روز هاي آخرين جنگ جهاني دوم اشغال کردند .

XS
SM
MD
LG