لینک های دسترسی

عودت  رئيس جمهور بش به ايالات  متحده


رئيس جمهور بش بعد از ابراز سپاسگزاري از کشورآسيائي مغلستان بخاطر ايستادگي آنکشور در کنار ايالات متحده درعراق، روانه ايالات متحده شده است . رئيس جمهور بش در بيانبه اي خطاب به پارلمان و سايرين در عمارت دولتي مغلستان ، که امروزدوشنبه ايراد کرداز مردم بخاطر مساعي شان و برانداختن حکومت کمونستي سابق در کشورشان تحسين و ستايش نمود رئيس جمهور بش شکست کمونيزم را با جنگ عليه د هشت افگني مقايسه کرد و گفت مغلستان در کنار ايالات متحده « مانند برادران در داعيه آزادي » استاده است . در يک ملاقات با رئيس جمهور مغلستان ، « نامبريين انکابايار» ، دو رهبر دوستي ديرينه بين ايالات متحده و مغلستان را دوباره تصريح کردند . آنها موافقه نمودند در جنگ عليه دهشت افگني و جرايم در صحنه بين اللملي همکاري خواهند کرد .. دو جانب همچنان موافقه کردند براي رشد تجارت دو جانبه و ميزان سرمايه گذاري با هم همکاري کنند . مغلستان آخرين توقف گاه رئيس جمهور بش در مسافرتش به آسيا بود که شامل بازديد از جاپان ، کورياي جنوبي ، چين و مغلستان مي شد .

XS
SM
MD
LG