لینک های دسترسی

تخليه پايگاه نظامي ايالات متحده در ازبکستان


سفارت ايالات متحده در تاشکند پايتخت ازبکستان ميگويد قواي نظامي ايالات متحده عمليه مسدود کردن پايگاه هوائي اش را در ازبکستان تکميل کرده است . يک سخنگوي سفارت امريکا در تاشکند ، از قول اتاشه نظامي امريکا ميگويد : آخرين طياره نظامي ايالات متحده پايگاه هوائي « کارشيي خان آباد » را در بعد از ظهر بوقت محل ترک داده است . ازبکستان به ايالات متحده تا ختم سال جاري وقت داده بود اآن پايگاه هوائي را که يک محل اتصالي مهم و کليدي براي قواي ايالات متحده در افغانستان بود ، ترک بدهد. روابط بين دو کشور بعد از آن بحال کشيده درآمد که در ماه مي در شرق شهر انديجان ازبکستان که در آن گروه هاي مدافع از حقوق بشر ادعا مي کنند صد ها تن از احتجاج کنندگان ذريعه افرادقواي امنيتي کشته شدند . اوبکستان میگويد باعث این خشونت ها مسلمانهاي تندرو بوده و کشته شددگان 1که اکثر شان تندروان و يا افراد قواي امنيتي بوده اند جمعاً ۱۸۰ نفر بوده اند

XS
SM
MD
LG