لینک های دسترسی

اقدام ترک صدر اعظم اسرايل از حزب ليکود و راه اندازئ انتخابات جديد


قرار است ايريل شرون ، صدر اعظم اسرايل ، حزب ليکود را ترک گفته و در انتخابات ملي ، جداگانه به مبارزه بپردازد. راديوئي اردوي اسرايل از قول مقامات ميگويد ، شرون بروز دوشنبه انحلال پارلمان و برگزارئ يک انتخابات جديد را خواستار خواهد شد.

در حال حاضر ، روشن نيست راي گيري چه زماني صورت ميگيرد. اين اقدام ، به تعقيب اختلافات است که بين شرون و اعضائي ديگر حزب ليکود ، مبني بر اقدام خروج اسرايل از نوار غزه و بخش هاي از کرانۀ غربي رود اردون ، صورت ميگيرد.

شرون از بنيادگذاران حزب ليکود در ۳۰ سال قبل است که به منظور مسکون ساختن يهودي ها ، در سراسر اسرايل ، ايجاد گرديد. قبلا ، حزب کارگر اسرايل ، اقدام به ترک ائتلاف بر سر اقتدار نمود که حزب ليکود نيز شامل آن بود. علت ترک حزب کارگر ازين ائتلاف ، قسما تفاوت نظر ، در رابطه با مش هاي اقتصادي اسرايل بود.

حزب کارگر سال گذشته ، با ائتلاف که توسط حزب ليکود شرون رهبرئ ميشد يکجا گرديد ، تا صدر اعظم را در قسمت شکست دادن راست گرايان ليکود ، کمک نمايد.

راست گرايان ليکود اقدام به جلوگيرئ اسرايل از خروج از نوار غزه شده ولي در تلاش خود ناکام ماندند.

XS
SM
MD
LG