لینک های دسترسی

اتحاديۀ اروپا  درمورد سرايت مرض انفلوانزاي پرندگان تمرينات  آزمايشي  را آغاز کرد


مامورين امور صحي اتحاديۀ اروپا به تمرينات دو روزۀ آزمايشي سرايت مرض انفلونزاي پرندگان در حالي آغاز کرد که چين از وفات يک شخص ديگر در اثر اين مرض خبرداد. وزارت صحت عامۀ چين مي گويد، يکزن دهقان در ايالت شرقي انهويي روز سه شنبه وفات يافت. انهويي قبلاً از وفات يک نفر ديگر در اثر انفلوانزاي پرندگان اطلاع داده بود. مامورين صحي در سرتاسر جهان نگراني دارند که اين ويروس کشنده شايد به نوع مکروبي تحزل نمايد که از يک انسان بانسان ديگر قابل سرايت باشد. فليپ تاد، يک نطاق کميسون اروپايي، که با صلاحيت ترين ارگان آن اتحاديه ميباشد ميگويد اين پروگرام تمريني اتحاديه تصميم گيري وانسجام در درجات ملي و سراسري را در صورت شيوع اين مرض آزمايش خواهد کرد. در کانادا مامورين ميگويند، آنها چندين واقعۀ انفلوانزاي پرندگان را در آنجا مشاهده کرده اند اما علاوه نمودند که نوع ضعيفتر نسبت به نوع ويروس اچ پنج ان يک ميباشد که تابحال ۷۰ نفر را در آسيا تلف نموده است .

XS
SM
MD
LG