لینک های دسترسی

جسد انجنينر اختطاف شدۀ هندي يافت شده است


پليس افغاستان جسد کارمند اعمار جاده را که در ساعات بعد از ظهر روز يکشنبه در ولايت نيمروز توسط تندروان طالب اختطاف شده بود ، پيدا کرده اند.

محمد هاشم يک مامورمحلي گفت که جسد وي امروز چهارشنبه در يک جادۀ خامه در ولايت نيمروز همراه با يک يادداشت که به زبان انگليسي نوشته شده بود ، يافت شد. محتواي اين يادداشت هنوز نشر نشده است.

بروز سه شنبه يک نفر که خود را نطاق طالبان مي خواند گفت که گروه طالبان بخاطري او را کشتند که کمپني هندي که او همراه آن کار ميکرد ، نتوانست تقاضاي اختطاف کنندگان را که آن کمپني تا روز سه شنبه از افغانستان خارج گردد، برآورده سازد.

من موهن سنگ صدراعظم هند طي بيانيۀ در دهلي جديد اين قتل را محکوم کرده گفت اين عمل خاصيت بيرحمي

XS
SM
MD
LG