لینک های دسترسی

ازبکستان ميگويد ،هيچ فعاليت ناتو در افغاستان از قلمروش صورت نگيرد


مامورين پيمان اتلانتيک شمالي يعني ناتو ميگويند ازبکستان به اعضاي اروپايي آن اتحاديه گفته است که آنها بيش از اين نمي توانند از قلمرو ازبکستان براي فعاليت هاي حفظ صلح در افغانستان استفاده کنند. مامورين ناتو امروز چهارشنبه گفتند که به خود آن پيمان تاهنوز اطلاع داده نشده است، اما به کشور هاي اروپايي بصورت منفردانه اطلاع داده شده است. آنها گفتند اين تصميم به عمليات حفظ صلح صدمه نخواهد زد. اين اعلاميه در خلال کشيدگي روزافزون روابط بين ازبکستان و کشور هاي غربي صورت گرفت که از سرکوبي مظاهره کنندگان مخالف حکومت در شهر انديجان ازبکستان انتقاد کرده اند. هفتۀ گذشته اتحاديۀ اروپا دوازده مامور حکومت ازبکستان را بخاطر نقش آنها در سرکوبي اعتراضات براي يکسال از داخل شدن به آن بلاک مانع شده بود. بروز دوشنبه ايالات متحده انسداد پايگاه هوايي اش در نزديک تاشکند را تکميل کرد که بحيث يک ارتباط کليدي انتقال لوازم براي قواي امريکا در افغاستان استفاده ميشد. ازبکستان به ايالات متحده تا ختم سال جاري عيسوي فرصت داده بود تا پايگاه هوايي اش را تخليه نمايد.

XS
SM
MD
LG