لینک های دسترسی

مرد پاکستاني در قضيۀ کمک به دهشت افگنان گنهگار اعلام شد


يک هيئت منصفۀ محکمۀ فدرال يک مرد پاکستاني را در قضيۀ دسيسۀ حملۀ بر ايالات متحده بخاطر کمک به عمال القاعده گنهگار خوانده است. يک محکمه در نيويارک ديروز اٌوزَيْرْ پراچه را در قضيۀ فراهم کردن کمک به دهشت افگنان، توطئه و ساير اتهامات مربوط آن گنهگار خوانده است. مدعي العمومان ميگويند پراچه موافقه کرده بود تا به القاعده براي دريافت اسناد مسافرت جهت دخول به ايالات متحده و اجراي حملات در داخل اين کشور، کمک کند. اين مرد ۲۵ ساله در گذشته به مامورين اف بي آي، پوليس فدرال ايالات متحده اعتراف کرده بود ولي متعاقباً گفت آن اعتراف غلط بود. او با محکوميت ۷۵ سال زندان مواجه است.

XS
SM
MD
LG