لینک های دسترسی

در اعتصاب مخالفين حکومت بنگلاديش ۱۰ نفر مجروح شدند


در بنگلاديش، از اثر تصادمات بين فعالين احزاب مخالف حکومت و پوليس در جريان اعتصابات سراسري که توسط اتحاديۀ ۱۴ حزبي مخالفين تحت رهبري عوامي ليگ برپا شده بود، حد اقل ۱۰ نفر مجروح شدند. اين اعتصاب يک روزۀ امروزي مکاتب و دفاتر و مغازه ها را در داکه، پايتخت بنگلاديش و اکثر شهرهاي عمده مسدود کرد. در بسياري از نقاط کشور حمل و نقل عامه اخلال شده بود. مامورين عوامي ليگ ميگويند اعتصاب امروزي بخشي از احتجاجاتي است که بروز سه شنبه اعلام شد و هدف آن اخراج حکومت چهار سالۀ خالده ضيا، صدراعظم از قدرت ميباشد. مخالفين، حکومت را بفساد اداري و بي کفايتي، مخصوصاً در سرکوبي اسلاميست هاي تندرو که ميخواهند اين کشور با اکثريت مسلمان و رژيم ديموکراتيک را بيک دولت اسلامي مبدل نمايند، متهم ميکنند. خالده ضيا اين اتهامات را تکذيب کرده ميگويد دورۀ پنج سالۀ خود را تکميل ميکند.

XS
SM
MD
LG