لینک های دسترسی

پادشاۀ اردن صدراعظم جديدي را تعيين کرد


ملک عبدالله، پادشاۀ اردن رئيس امنيت خود را بحيث صدراعظم جديد آن مملکت تعيين کرده است. آژانس رسمي خبرگزاري پترا گزارش داد که پادشاه، معروف البخيط را بعد ازان به تشکيل حکومت جديد توظيف کرد که استعفي عدنان بدران، صدراعظم را قبول کرد. معروف البخيط سفير اردن در اسرائيل بود که در ماۀ جاري در قبال بم گزاري هاي انتحاري سه گانه فراخوانده شد و بحيث رئيس امنيت تعيين گرديد. به تعقيب حملاتي که باعث قتل ۶۰ نفر شد و ابومصعب الزرقاوي دهشت افگن اردني مسؤليت آنرا ادعا نمود، نگراني هاي امنيتي، اهميت حياتي تري را کسب کرده است. معروف البخيط که يک جنرال سابق اردوست جانشين عدنان بدران ميشود که از ماۀ اپريل باينطرف درين عهده قرار داشت. حکومت عدنان بدران محبوبيت چنداني نداشت و استعفي او انتظار ميرفت.

XS
SM
MD
LG