لینک های دسترسی

فلسطيني ها رسماًسرحد بين المللي شانرا درباريکۀ غزه باز نمودند


فلسطيني ها گذرگاۀ تحت نظارت بين المللي شانرا رسماً افتتاح نمودند که باريکۀ غزه را با مصر و جهان خارج ارتباط ميدهد. محمود عباس، رهبر فلسطينيان امروز طي مراسم شادماني با قطع يک نوار ترمينلي را که بالاي آن در يک شعار بزبان عربي نوشته شده بود (دروازۀ فلسطينيان بسوي آزادي) ،افتتاح کرد. اسرائيل اين گذرگاه يا معبر را در ماه سپتمبر بعد از خروج از باريکۀ غزه ،مسدود کرده بود. رفت وآمداز اين ترمينل امروز شنبه آغاز يافت و ديدباني از آن توسط ناظرين اتحاديۀ اروپايي بحيث بخشي از معاملۀ تحت ميانجگيري امريکا صورت خواهد گرفت. هيچ اسرائيلي در آن معبر حضور نخواهد داشت اما يک هيات اسرائيلي وفلسطيني خواهد توانست اين معبر را با استفاده از کمره هاي امنيتي که در آن نصب خواهد شد، نظارت نمايد. مارک اوتي نمايندۀ خاص اتحاديۀ اروپا در شرق ميانه به صد ها نفري که در مراسم افتتاح اين گذرگاه جمع شده بودند گفت اين معبردرمبدل ساختن سرحدات به پلهايي با همسايگان باريکۀ غزه بشمول اسرائيل کمک خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG