لینک های دسترسی

يک رهبر عراقي:  قواي عراقي  در جنگ عليه  شورشيان  يک نقش بيشتر فعال و تهاجمي را اختيار کند


عبدالعزيز حکيم ، در مصاحبه با روزنامه امروزي واشنگتن پوست ميگويد : عساکر ايالات متحده باعث ممانعت و سکتگي مساعي قواي امنيتي تازه تشکيل يافته عراق براي پي گرد شورشيان ميگردد . . او گفت اقد امات پلان شده اي عليه شورشيان وجود داشت که بايد ماه ها قبل تطبيق ميشد . او اظهار کرد رد آن پلانها ذريعه جنرال هاي ايالات متحده منجربه توسعه حملات دهشت افگنانه شده است . او در مورد توضيح نداد . حکيم همچنان ازايالات متحده تقاضا کرد عليه کشور هاي همسرحد عراق ، که به شورشيان و حاميان شان پناهگاه ميدهند ، اقدامات قويتر کند . حکيم رهبري « شوراي عالي براي انقلاب در عرق را» به دوش دارد که در پارلمان عراق داراي بيشترين تعداد نمايندگان است .

XS
SM
MD
LG