لینک های دسترسی

قتل يک تن و جراحات سه تن ديگر در حمله با  بم در بنگله ديش


مقامات بنگله ديشي ميگويند يک کارگر حمل و نقل در اثر يک حمله با بم درنزديکي يک توقفگاه بس در شهر شرقي « علم دنگه» بقتل رسيده و سه تن ديگر زخمي شده اند . پليس محلي ميگويد شخصي که فکر مي شود عضو گروه مائويست ها باشد ، به سمت نگران بس بمي را پرتاب کرده بشدت اورا زخمي ساخت . او متعاقباً در يک شفاخانه در نزديکي محل حادثه جان سپرد . بعداز اين حمله يک جمعيت خشمگين بر شخص مهاجم حمله برده بشدت اورا لت و کوب کردند . بنگله ديش در ماه هاي آ گست و اکتوبر با يک سلسله بم گزاريها مقابل شد که باعث هلاکت دست کم پنج تن بشمول دو قاضي گرديد . پليس آن حملات راعمل گروه اسلامي منع شده « جماعت المجاهدين» مي داند که خواستار انفاذ شديد قوانين اسلامي براي نفوس اکثراً مسلمان بنگله ديش است .

XS
SM
MD
LG