لینک های دسترسی

وقوع زلزله در منطقۀ قشم در جنوب ايران


يک زلزله شديد امروز يکشنبه سواحل جنوبي ايران را تکان داده است.

گذارش هاي اوليه مشعر بود که دست کم ده تن هلاک و چندين دهکده تخريب شده است. آژانس خبري رسمي ايران ميگويد زلزله به شدت ۵٫۹ به مقياس ريکتر حوالي نيمه روز امروز يکشنبه بوقت محل در نزديکي جزيره ايراني« قشم» رخ داده است.

قشم بزرگترين جزسيره ايران در خليج فارس بوده و ۱۰۰ هزار نفوس دارد. آژانس رسمي خبري ايران ميگويد شفاخانه هاي محل پراز زخمي ها است. گذارش هاي اوليه مشعر بود که در شهر بندر عباس نيز ضايعات و جراحاتي دست داده است. اما تا کنون از خسارات و يا جراحات گسترده درآن شهر بندري گذارش نشده است.

تکان هاي زلزله در سوي ديگر خليج در امارات متحد عرب نيز احساس شد . دردوبي مردم عمارات بلند منزل را ترک دادند. در ماه فبروري زلزله به شدت ۶٫۴ به مقياس ريکتر ، که مرکز آن شهر جنوب شرقي زرند بود ، بيش از ۶۰۰ تن رابه هلاکت رساند .

دو سال قبل ، شهر جنوب شرقي « بم» که از اثر زلزله به شدت ۶٫۷ بمقياس ريکتر بزمين هموارشد ، بيش از ۳۱هزار نفررا هلاک ساخت .

XS
SM
MD
LG