لینک های دسترسی

اختطاف چهار کارمند امدادي غربي در عراق


وزارت خارجهُ کانادا مي گويد چهار مامور امدادي غربي، دو کانادائي ، يک امريکائي و يک بريتانوي در عراق اختطاف شده اند.

دن مک تيگو ، سکرتر پارلماني کانادا در وزارت امور خارجه مي گويد، اين اختطاف به روز شنبه صورت گرفت. وي از اشخاص اختطاف شده و مؤسساتي که در آن کار مي کردند ، نام نبرد ، و همچنان نگفت که اين اختطاف در کدام قسمت عراق صورت گرفت.

مقامات رسمي سفارت ايالات متحده در بغداد در زمينه توضيحاتي نداده اند. در يک انکشاف ديگر ، قواي نظامي ايالات متحده مي گويد يکتن از افسران قواي بحريه امريکا که در اثر اثابت موتر حاملش بيک بم کنار جاده به روز شنبه زخمي گرديد بود، در شهر فلوجه وفات نمود.

XS
SM
MD
LG