لینک های دسترسی

راي مثبت مردم ارمنستان به قانون اساسي آن کشور


مامورين ارمنستان ميگويند راي دهندگان بااکثريت قاطع يک تعداد از ضمايم در قانون اساسي ارمنستان را جهت تقويت ديموکراسي درآن جمهوري پيشين اتحادشوري سابق تصويب کرده اند . مامورين ارمني امروز دوشنبه گفتند نتايج اوليه انتخابات نشان ميدهد که همه پرسي ملي روز يکشنبه بر قانون اساسي ، با ۹۰٪ تائيد مردم تصويب شده و اشتراک مردم درانتخابات بيش از يک ثلث حد اقل بوده که لازم بود براي اعتبار انتخابات برآوره گردد. ضمايم تازه در قانون اساسي ارمنستان ، تقسيم قواه در بين شعب عدلي ، اجرائيي و تقنيني دولت را تحکيم مي بخشد . ارمني ها همچنان بطرفداري از يک قانون جديد راي دادند که به اکثريت بزرگ ار مني هاي ساکن در ساير کشور ها اجازه ميدهد داراي دو تابعيت باشند. ايالات متحده و شوراي اروپا از مساعي ارمنستان در زمينه اصلاحات قانون اساسي حمايت دارند رهبران احزاب مخالف در ارمنستان از راي دهندگان تقاضا کرده بودند با راي دهي بر قانون اساسي مقاطعه کنند .

XS
SM
MD
LG