لینک های دسترسی

Breaking News

حامد کرزي  رئيس  جمهور افغانستان   به دهقانان کشورش هشدار داد که  کشت کوکنار را  متوقف  سازند


حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان به دهقانان کشورش هشدار داد که کشت کوکنار را متوقف سازند در غير آن جهان عليه آنها همانطوريکه بر ضد دهشت افگني اتحاد نمود، متحد خواهد شد. رئيس جمهور افغانستان گفت جامعۀ بين المللي شايد متحدانه براي از بين بردن مزارع کوکنار مثل اتحاد براي شکست دادن دهشت افگني در افغانستان اقدام کند. حامد کرزي ضمن صحبت با ريش سفيدان و رهبران مذهبي قندهار گفت يک اقدام بين المللي براي امحاي کوکنار شامل دواپاشي از هوا با وصف مخالفت با اين اقدام خواهد بود. رئيس جمهور افغانستان امروز سه شنبه در آغاز فصل کشت کوکنار اين مطالب را در قندهار اظهار داشت. افغانستان در حدود هشتاد وهفت فيصد ترياک غير قانوني جهان راکه اقتصاد عليل اين کشورا تقويه ميکند، توليد مي نمايد ولي حامد کرزي وعده کرد که تا سال دو هزارو ده زرع کوکنار را درافغانستان از بين خواهد برد.

XS
SM
MD
LG