لینک های دسترسی

يک عضو حزب کارگر ، به حزب جديد شارون پيوست


يک حقوقدان مشهور عضو حزب کارگراسرائيل ميگويد که وي از حزب چپ گرا خارج و به حزب جديد متمايل به راست ايريل شارون خواهد پيوست داليه اتسک امروز سه شنبه اعلام نمود که وي به حزب تازه تشکيل شده «کاديمه » خواهد پيوست و اين احتمال را قوي ميسازد که شيمون پيريز يکي از سابقه داران حزب کارگر نيز به قواي ايريل شارون خواهد پيوست شيمون پيريز که اخيرا زعامت حزب خود را از دست داد توقع ميرود که تصميم نهايي خود را بروز چهارشنبه اعلام کند شارون حزب ليخود را هفته گذشته ترک کرده گفت که حزب او بخاطر تصميم خروج عساکر اسرائيل از باريکه غزه خشمگين است، شارون و ائتلاف جديدش بنام کديمه روز دوشنبه حمايت شانرا براي ايجاد يک کشوراحتمالي فلسطين ، ابراز داشتند بعضي از مامورين فلسطيني ، منظور شارون را ناديده گرفته وآنراچيزي بيشتر از يک غرض سياسي نميدانند

XS
SM
MD
LG