لینک های دسترسی

برتانيه در نظر دارد تا کارخانه هاي جديد ذروي را اعمار نمايد


توني بلير صدراعظم برتانيه اعلام نمود که کشورش در نظر دارد کارخانه هاي جديد نيروي ذروي را اعمار کند تا جلو کمبود انرژي راگرفته باشد توني بلير به فدراسيون صنايع برتانيه امروز در لندن گفت که وي اين مطلب را درک ميکند که « موضوع نيروي ذروي يک چالش دشوار است » اما علاوه کرد که در نتيجه بررسي حکومت ،تغير مشي انرژي اينکشور تا اواسط سال ۲۰۰۶ لازمي است توني بلير گفت که در جريان ۱۵ سال ديگر برتانيه کارخانه هاي کهنه و فرسوده زغال و انرژي ذروي خود را که يک بر سوم برق انکشور را تهيه ميکند مسدود خواهد کرد. صدراعظم برتانيه گفت منابع تازه مانند نيروي باد نميتواند که اين خلا را به تنهايي پر کند درخطابه رهبر برتانيه بخاطر اعتراض دو نفر از اعضاي گرين پيس يا دفاع از محيط زيست اندکي تاخير صورت گرفت که بر بالاي طاق تالاري که وي خطابه ميداد بالا شده و شعار ضد نيروي ذروي را نصب کردند. مامورين امنيتي توني بلير را از تالاربه مشايعت کردند .

XS
SM
MD
LG