لینک های دسترسی

چين از شيوع تازۀ مرض انفلوانزاي پرندگان  گزارش داد


وزارت زراعت چين از يک واقعۀ تازۀ شيوع انفلوانزاي پرندگان در منطقۀ دور افتادۀ سينکيانگ آن کشور گزارش داد. اين گزارش در حالي واصل شد که مامورين چين از الزاماتي دفاع ميکند که حکومت نتوانسته وقايع شيوع اين ويروس را اطلاع دهد. اما گاو چيانگ وزير صحيۀ چين ميگويد که وي نگراني دارد که مامورين محلي صحي همواره چنان تخصصي ندارند که بتوانند شيوع انفلوانزاي پرندگان را تشخيص نمايند. آژانس رسمي خبر رساني چين بنام سين هوا مي گويد يک لابراتوار دولتي انفلوانزاي پرندگان تائيد کرده که ۳۰۰ مرغ در سينکيانگ در اثر ويروس کشندۀ تلف شده اند. در عين زمان مامورين امور صحي اندونيزيا مي گويند يک زن ۲۵ ساله که معاينۀ اش درمورد اين مرض مثبت تشخيص شد در يک شفاخانۀ جاکار تا وفات يافت .نتايج اين آزمايشات هنوز از جانب سازمان صحي جهان تائيد نشده است .

XS
SM
MD
LG