لینک های دسترسی

گزارش شده که قواي نظامي  امريکا  براي مطبوعات عراق جهت  نشر گزارشهاي طرفدار امريکا پول ميدهد


يک روزنامۀ امريکايي ميگويد قواي نظامي امريکا در عراق مخفيانه به روزنامه هاي عراقي براي نشر گزارشهايي پول ميدهد که کار قواي امريکا وعراق را برازنده ساخته و تندروان را تقبیح کند. روزنامۀ لاس انجلس تايمز امروز چهارشنبه گزارش داد که اين مقالات که توسط عساکر امريکا نوشته ميشود در مطبوعات عراق بحيث گزارشهاي بيطرفانۀ خبر نگاران مستقل نشر مي شود. اين روزنامه ميگويد اين گزارشات ترجمه شده و بکمک یک قرار دادي وزارت دقاع امريکا بنام( لنکن گروپ) در روزنامۀ هاي عراقي چاپ ميشوند. براين وتمن يک سخنگوي وزارت دفاع امريکا ميگويد اين الزامات تحت تحقيق قرار دارد و اگر درست باشد بعضي آنها قابل تشويش بوده و تخطي از پاليسي وزارت دفاع ميباشد. ويرايش گران عراقي و ژورناليستاني که بخاطر اين گزارش تئسپ لوس آنجلس تايمز مصاحبه شده اند وقتي براي شان دربارۀ منبع اين گزارش هاي ادعا شده گفته شده ، با آميختۀ از تعجب وبي تقاوتي واکنش نشان داده اند.

XS
SM
MD
LG