لینک های دسترسی

ايالات متحده يک توافق پنج سالۀ کمک انکشافي را براي افغانستان امضا کرد


ايالات متحده يک توافق عمدۀ پنج ساله را جهت فراهم کردن کمک انکشافي به افغانستان که شامل ۵۰۰ مليون دالر براي سال جاريست، بامضا رسانيده است. درين موافقتنامه کمک بلاعوض براي پروژه هاي تعليم و تربيه، حفظ الصحه و انکشاف ديموکراتيک شامل است که شايد به پنج مليارد دالر بالغ گردد. اين کمک بلاعوض و پروژه هاي آن توسط حکومت افغانستان و ادارۀ انکشاف بين المللي ايالات متحده اداره ميشود. امروز در جريان امضاي اين قرار داد در کابل، رانلد نيومن، سفير ايالات متحده گفت پشتيباني از افغانستان مرفه و ديموکراتيک براي حکومت و مردم ايالات متحده اهميت حياتي دارد. در جريان مراسم امضاي قرار داد همچنان حامد کرزي، رئيس جمهور و انورالحق احدي، وزير ماليۀ افغانستان و چندين عضو کانگرس ايالات متحده اشتراک داشتند.

XS
SM
MD
LG