لینک های دسترسی

شورشيان در شهر غربي عراق حملۀ مختصري را براه انداختند


شورشيان امروز عليۀ يک پايگاۀ ايالات متحده و عمارات حکومتي عراق در شهر غربي رمادي حملۀ مختصري را براه اندختند. اين حمله را براي اولين بار ساکنين محل گزارش دادند. آنها گفتند ده ها مرد مسلح نقاب پوش که فکر ميشود دهشت افگنان مربوط القاعده در عراق باشند، حين ملاقات رهبران قبايلي و مامورين قواي نظامي ايالات متحده، در جاده ها حملات هاوان و راکت را براه انداحتند. يک سخنگوي قواي نظامي ايالات متحده اين واقعه را کم اهميت جلوه داده گفت بر يک نقطۀ تفتيش مشترک قواي ائتلاف و عراق صرف يک راکت خفيف شليک شده بود که تلفاتي را سبب نگرديد. قواي ايالات متحده و عراق به پيشواز انتخابات پارلماني مجوزۀ ۱۵ دسمبر، از روز يکشنبه باينطرف در رمادي بعمليات ضد شورشيان مشغول هستند. در يک انکشاف ديگر، قواي نظامي ميگويد يک عسکر پيادۀ قواي بحري امريکا بروز چهارشنبه در جريان جنگ در فلوجه کشته شد. مامورين نظامي ايالات متحده هشدار ميدهند که در روزهاي قبل از انتخابات که شورشيان بيچاره تر ميشوند منتظر افزايش در خشونت باشند.

XS
SM
MD
LG