لینک های دسترسی

قرار است امارات متحد عربي اولين انتخابات را داير کند


امارات متحد عربي اعلام کرد که در حرکت محتاطانه بسوي اصلاحات سياسي، اولين انتخابات محدود را داير خواهد کرد. شيخ خليفه بن زايد النهايان، رئيس امارات متحد عربي امروز طي بيانيه اي بمناسبت سالگرد تاسيس آن کشور در سال ۱۹۷۱ اين موضوع را اعلام کرد. انتخابات عمومي داير نخواهد شد. او گفت در عوض مامورين در هر يک از هفت امارت نمايندگان شان را در يک کميته تعيين ميکنند که مناصفۀ شوراي ملي فدرال ۴۰ عضوي را انتخاب خواهد کرد. شيخ خليفه تاريخ انتخابات را تعيين نکرد ولي مامورين گفتند انتخابات شايد تا چند ماۀ آينده داير گردد. شايد بزنان نيز اجازه داده شود درين عمليه اشتراک کنند زيرا در مورد سهيم شدن زنان در قانون اساسي قيودي وجود ندارد. کشور کوچک امارات متحد عربي سرشار از نفت آخرين کشور خليج است که انتخابات را براه مياندازد. عربستان سعودي که در گذشته مقاومت ميکرد، در سال جاري انتخابات بلدي را براه انداخت.

XS
SM
MD
LG