لینک های دسترسی

شيعيان و سني ها  عليه تشدد  در بغداد متحد شده اند


در عراق صدها تن از مسلمانان شيعيه و سني در جاده هاي بغداد برامده اند تا اتحاد شانرا عليه تشدد هاي فرقوي نشان بدهند به تعقيب نماز جمعه ، زنان و مردان بيرق ها و پوستر هايرا از نزديکان شان که کشته ويا مفقودالاثر ميباشند حمل کرده و ختم کشتار هاي فرقوي را تقاضا نمودند درعين زمان در شهر رمادي در غرب عراق ، ۵۰۰ عسکر امريکا و عساکر عراقي حملات تازه ايرا عليه شورشيان براه انداخته اند «شَنک» پنجمين عمليات نظامي از يک سلسله عمليات مشترکي است که بر دهشت افگنان القاعده و عراقي در وادي درياي فرات ، قبل از انتخابات پارلماني همين ماه در عراق صدماتي را وارد ميکند بروز پنجشنبه جنرال ريک لنچ صاحب منصب اردوي امريکا گفت که کاهش چشمگيري در حملات بم در هفته گذشته رونما گرديد که مستقيما با پيروزي همين عمليات ارتباط دارد

XS
SM
MD
LG