لینک های دسترسی

من موهن سنگه در جريان بازديدش در روسيه در هفتۀآينده همکاري درازمدت با روسيه را در بخش انرژي  بدست آورد


مامورين هندي ميگويند من موهن سنگه صدر اعضم اين کشور در جريان بازديدش در روسيه در هفتۀآينده همکاري درازمدت با روسيه را در بخش انرژي بدست آورد قرار است صدراعظم هند با ولادمير پوتين رئيس جمهور روسيه در جريان سفرش به ماسکو که روز يکشنبه آغاز ميگردد ملاقات نمايد. شيان ساران سکرتر وزارت خارجۀ هند به خبر نگاران گفت که هند ميخواهد روي تفحصات نفت در سايبيريا مناقصه نمايد و يک شريک مساوي با شرکتهاي نفت و گاز روسيه باشد. ويگفت هند همچنان ميخواهد تجاتر سالانۀ آنکشور را با روسيهکه بالغ بر يک مليارد و هشتصد مليون دالر ميشود با تخفيفها در صدور ويزه براي تجار هندي وهمچنان تعديل مقررات بانکي افزايش دهد. سکرتر وزارت خارجۀ هند گفت صدراعظم اين کشور همچنان در مورد انکشاف يک طيارۀ مسافر بري و طيارۀ جنگي عصري و ساير پروژه هاي دفاعي مذاکره خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG