لینک های دسترسی

گزارش Asia Timesدر ارتباط به پروژه هاي سرک سازي در افغانستان


گزارشي داريم از روزنامه اشيا تايمز در مورد مساعي مشترک ايران و هند در بهبود بخشيدن شرايط دسترسي افغانستان به سواحل بحر، که مطالب عمده ان تقديم ميشود:

روز نامه خاطر نشان ميسازد که در ماه جنوري سال ۲۰۰۳، ايران ، هند و افغانستان يک يادداشت تفاهم را امضا کردند که بموجب آن ايران يک راه ترانزيتي نو را اعمار ميکند که ناحيه ميکلاک در جنوب شرق ايران را با منطقه زرنج در افغانستان وصل ميکند ، و قبلا يک پل مهم بر فراز درياي هلمند را تکميل کرده است.

هند بنوبه خود يک سرک جديد را اعمار ميکند که زرنج را به دلارام ، که بر شاهراه عمده هرات قندهار واقعست ، وصل ميکند. اين پروژه ها فاصله ترانزيتي بين چهار بهار و دلارام را به اندازه بيش از ششصد کيلو متر کوتاه تر ميسازد. بموجب ياد داشت تفاهم ، مال التجاره افغاني دسترسي بدون محصول گمرکي به بندر ايران خواهد داشت.

روز نامه خاطر نشان ميسازد که هند نيز از از نگاه ترانزيت و استفاده از بندر چهار بهار ايران، از منافع مشابه برخور دار است. علاوتا ، ايران و هند همچنان موافقه کرده اند يک خط آهن از چهار بهار الي ايستگاه قطار آهن مرکزي اعمار کنند و بدين ترتيب يک ارتباط خط آهن بين شهر کراچي و تهران بر قرار خواهد شد.

روز نامه اشيا تايمز در اخير مي نويسد ، با تکميل خط آهن ، افغانستان فرصت مي يابد اهداف بالقوه تجارتي خودرا براورده سازد و در عين حال هند، بر موانعي فايق خواهد امد که پاکستان با عدم قبولي اموال ترانزيتي هند بصوب افغانستان ، بوجود اورده است. ضمنا ، اژانس خبر رساني فرانس پرنس از کابل گزارش ميدهد که ده ها تن از معلولين افغان به رسم احتجاج عليه مشي حکومت ، بر يک محفلي که به اشتراک چند وزير کابينه ، بخاطر ياد بود از روز معلولين ترتيب شده بود ، هجوم بردند.

شخصي که يک پاي خود را درجريان چند ده جنگ افغانستان از دست داده بود ، بر خود پترول ريخت و تهديد کرد براي جلب توجه به مشي غير عادلانه در مورد معلولين افغان ، خودرا اتش بزند.ولي ساير اعتراض کنندگان و پوليس مانع اين کار وي شدند. در حاليکه سخنراني تازه اغازشده بود ، مظاهره کنندگان محفل را مختل ساختند ، و در اين حادث يک خبر نگار اندکي جراحات برداشت.

وزرا ، مامورين بلند رتبه حکومتي و نمايندگان کشور هاي خارجي و سازمان هاي امداد ، از سالون مجلس فرار کردند، و محفل فسخ گرديد. جمعيت مظاهره کنندگان بر ضد حکومت و وزير امور معلولين شعار ميدادند. مردمانيکه در جريان سه دهه جنگ افغانستان معيوب شدند، بصورت منظم مظاهراتي را براه مي اندازند ، زيرا انها احساس ميکنند با وجوديکه براي کشور جنگيدند ، ولي بفراموشي سپرده شده اند.

در يک گزارش حقوق بشر ملل متحد که در ماه سبتمبر نشرگرديد گفته شده که در بين بيش از ۲۸ مليون نفوس افغانستان در حدود دو مليون افغان معيوب بسر ميبرد. اژانس فرانسپرس از قول سيد محمد هادي هادي ، معين وزارت امور معلولين گزارش ميدهد که بين ۸۰۰ هزار الي دو مليون نفر در افغانستان معلول اند ، ولي صرف هفتاد هزار انها ثبت نام کرده اند.

XS
SM
MD
LG