لینک های دسترسی

حد اقل ده عسکر عراقي در حملات بم کشته شدند


مامورين امنيتي عراق ميگويند حد اقل ده عسکر عراقي در يک بم گزاري کنار جاده در شمال بغداد کشته شدند. مامورين امنيتي ميگويند اين حمله امروز در نزديکي ادهايم واقع در تقريباً ۹۵ کيلومتري شمال پايتخت رخ داد. اين تازه ترين گزارش تعداد روز افزون تلفات قواي امريکائي و عراقي را بيشتر ساخت. بروز جمعه، قواي نظامي ايالات متحده گزارش داد که ده عسکر قواي پيادۀ بحريۀ ايالات متحده از اثر انفجار يک بم کنار جاده در نزديک فلوجه کشته شدند. در يک واقعۀ جداگانه، قواي نظامي ايالات متحده ميگويد عساکر عراقي و امريکائي ۱۸ دهشت افگن مظنون را در جريان عمليات روز پنجشنبه در نقاط مختلف شمالي و مرکزي عراق دستگير کردند. در عين زمان، شورشيان عراقي که چهار نفر غربي را گروگان گرفته اند تهديد ميکنند که آنها را خواهند کشت مگر اينکه همۀ زندانيان در زندان هاي عراقي و امريکائي تا روز پنجشنبۀ آينده آزاد گردند.

XS
SM
MD
LG