لینک های دسترسی

از سرگرفتن تسويد قانون اساسي برما


حکومت نظامي برما ميگويد بحث بر مسوده يک قانون اساسي جديد را بعد از يک انقطاع ۹ ماهه ، از سر ميگيرد. بيش از يک هزار نماينده سر از روز دوشنبه براي تعقيب يک عمليه جهت تسويد يک قانون اساسي جديد ، که ۱۲ سال قبل شروع شد، تشکيل جلسه ميکنند. جلسهء مجوزهء بحث بر قانون اساسي جديد برما احتمالاً هفته ها وقت را احتوا خواهد کرد . اما منتقدين ميگويند عمليه متذکره امکان دارد در ساحه بين المللي برسميت شناخته نشود ،زيرا گروه هاي کليدي سياسي برما ، يا از شموليت در آن محروم ساخته شده و يا خود با اين جلسه مقاطعه کرده اند . جامعۀ ملي براي ديموکراسي در برما ، ازشرکت در اين جلسات خودداري کرده زيرا حکومت برما اعضاي جلسه را تعين کرده است . جامعۀ ملي براي ديموکراسي، که رهبري آنرا « انگ سان سوچي» برنده جايزه صلح نوبل بدوش دارد ، در آخرين انتخابات پارلماني برما در سال ۱۹۹۹ پيروزي قاطع را نصيب شد اما گروه نظاميان بر سر قدرت هيچگاه حاضر نشدند قدرت را به آن بسپارند . تسويد يک قانون اساسي جديد دربرما ، قسمت اول يک پلان هفت مرحله اي است که حکومت نظامي برما جهت اعاده ديموکراسي در برما پيشنهاد کرده است .

XS
SM
MD
LG