لینک های دسترسی

اولين شاهد در محاکمۀ صدام حسين شهادت داد


اولين شاهد که قرار بود شخصاً در محاکمۀ صدام حسين حاضر شود، در بارۀ قتل بيش از ۱۴۰ نفر در يک شهر عمدتاً شيعه نشين شهادت واضحي داد. اين شاهد بنام احمد محمد حسن گفت که وي چندين نفري را که بعد از يک اقدام سو قصد عليۀ صدام در شهر دوجيل کشته شدند، مي شناخت . شهادت وي توسط تبادلات لفظي بين يکي از وکلاي دفاع هفت مدعي عليۀ ديگر وبرزان ابراهيم برادر اندر صدام ،مختل شد. صدام به محکمه گفت او از اعدام نمي ترسد . قبلاً در جريان محاکمه صدام چندين بار فرياد زد، ( زنده باد عراق دولت عربي). قبل از آنکه شاهد در محکمه حاضر شود، يکي از وکلاي صْدام حسين ،جنرال رمزي کلارک مدعي العموم سابق ايالات متحده براي دفاع از هيات مدافع امنيت بهتر را تقاضا داشتند. وکلاي مدافع قبل از صحبت کلارک جهت اعتراض روي اين موضوع مختصراً ازتالار محکمه خارج شدند. دو وکيل دفاع تا کنون کشته شده اند. بروز يکشنبه مقامات عراقي گفتند يک توطئه بمگذاري را کشف کرده اند که تندروان ميخواستند در جريان محکمۀ امروز دوشنبه آنرا عملي نمايند.

XS
SM
MD
LG