لینک های دسترسی

توجه  رهبران  ايالات  متحده  از مساعي شان براي  حفاظت  اين کشور  از حملات آينده، منحرف شده است


کميسيون مستقلي که حملات دهشت افگاني يازدهم سپتمبر سال دو هزارويک بر ايالات متحده را مورد تحقيق قرار داده است ميگويد توجه رهبران ايالات متحده از مساعي شان براي حفاظت اين کشور از حملات آينده، منحرف شده است. اين کميسيون مرکب از يازده عضو ازهر دوحزب جمهوريخواه ودموکرات آخرين کنفرانس مطبوعاتي شانرا امروز دو شنبه داير کرده و گزارش خود را در مورد پيشرفت حکومت در تطبيق سفارشات انتشار داد. تامس کين رئيس اين پروژه گفت ايالات متحده نسبت به چهار سال قبل مصؤنتر است ولي آنقدر مصؤن که بايد باشد نيست. وي اين را يک افتضاح خواند که پوليس و مامورين اطفائيه هنوز هم نمي توانند با يکديگر در جريان وقوع يک فاجعه مکالمه نمايند زيرا هيچ مقرراتي براي اختصاص دادن امواج مخابرات راديويي در حالات اضطراري تصويب نشده است. ريچارد بل يک عضواين کميسيون گفت حکومت رئيس جمهور بُش مشوره هاي اين کميسيون را براي رعايت معيار هاي بين المللي در روش با زندانيان تعقيب نکرده و اين کشور بايد صلاحيت اخلاقي را در حالت تحيري که قرار دارد دو باره بدست آورد.

XS
SM
MD
LG