لینک های دسترسی

افغانستان و کشور هاي همجوار آن  کنفرانس دو روزۀ را در کابل  خاتمه دادند


افغانستان و کشور هاي همجوار آن کنفرانس دو روزۀ را در کابل با اين تعهد خاتمه دادند که همکاري هاي اقتصادي را دران منطقه که از چين تا ترکيه و خليج فارس امتداد مي يابد توسعه دهند. اعلاميۀ مشترکي که در ختم اين کنفرانس دوازده کشور انتشار يافت همکاري در ساحاتي را بشمول استفاده از برق ، مبارزه عليه مواد مخدر وتنظيم استفاده از منابع آب تعهد ميکند. برتانيه رئيس مشترک کنفرانس همکاري هاي اقتصادي منطقوي بودکه رياست دوراني فعلي گروه هشت را بعهده دارد. کيم هاولز وزيردولت در وزارت خارجۀ برتانيه گفت اعلاميۀ کابل در زماني صادر ميگردد که افغانستان يک ايفا کنندۀ واقعي نقش درآوردن صلح و ثبات در منقطه گرديده است. درين کنفرانس ، شش کشور همسايۀ افغانستان يعني تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ايران ، پاکستان و چين وهمچنان هند ، ترکيه ، امارت متحد عرب ، قزاقستان و قرغزستان نيز اشتراک داشتند

XS
SM
MD
LG