لینک های دسترسی

در اثر سقوط يک طيارۀ نظامي ايران در تهران تعداد زيادي کشته شده اند


يک طيارۀ حمل ونقل نظامي ايراني همراه با ۹۴ سر نشين بيک عمارت اپارتمان ها در حومۀ تهران اصابت کرده وسقوط نمود. آژانس خبر رساني ايران ميگويد تمام سرنشينان طياره بشمول ۲۵ نفر در زمين هلاک شده اند. مامورين ايراني مي گويند اين طياره دقايقي بعد از پرواز از ميدان هوايي مهرآباد تهران نقص تخنيکي پيدا کرد ووقتي پيلوتها سعي نمودند تا مسير طياره را تغير دهند تا دوباره به ميدان هوايي برگردد، بيک اپارتمان ده منزله اصابت کرد. تصاوير تلويزيوني يک عمارت متلاشي شده را نشان ميداد که هنوز پابرجا بوده وصد ها نفر در آن محل جمع شده بودند. مقامات ميگويند اين طياره عازم مناطق جنوب ايران بود و خبر نگاراني را حمل ميکرد که براي تهيۀ گزارش درمورد يک تمرين نظامي در آن محل ، ميرفتند.

XS
SM
MD
LG