لینک های دسترسی

شورشيان مظنون طالب  سه نفررا  بشمول يک  پوليس  کشتند


مامورين افغانستان ميگويند شورشيان مظنون طالب بر يک گروه از پوليس و اشخاص ملکي در ولايت هلمند گلوله باري کردند که در اثر آن سه نفر بشمول يک پوليس کشته شد. غلام محي الدين يک مامور ولايت هلمند ميگويد پوليس و ملکي ها در کنار يک جاده ايستاده و مصروف صحبت بودند که حمله کنندگان شام ديروز دو شنبه بر آنها حمله کردند. دو مامور ديگر پوليس درين حادثه زخمي شدند.حمله کنندگان فرار کردند وهيچ کسي باز داشت نشده است. طالبان از زمانيکه چهار سال توسط قواي تحت رهبري ايالات متحده از قدرت بر انداخته شدند شورشهاي را براه انداخته اند. در اثر اين خشونتها بيش ازيک هزار و چهار صد نفر تنها درسال جاري کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG