لینک های دسترسی

یک رهبرارشد القاعده در نزديکي سرحد افغانسنان کشته شده است 


پاکستان میگويد یک رهبرارشد القاعده در نزديکي سرحد افغانسنان کشته شده است . مقامات پاکستان ميگويند ابو حمزه ربيعه و چهار دهشت افگن ديگر هنگامي جان سپردند که بم هاي َآنها در منزلي که درآن مخفي شده بودند منفجر شد . باشندگان محل ميگويند ربيعه و شرکايش ذريعه يک راکتي کشته شدند که از هوا شليک شده بود . پرويز مشرف رئيس جمهورپاکستان ميگويد مرگ رهبر القاعده تصديق شده است .

XS
SM
MD
LG