لینک های دسترسی

حمله مردان مسلح بر يک شفاخانه در شهر کرکوک عراق


مردان مسلح بر يک شفاخانه در شهر کرکوک عراق حمله کرده و يک مرد زخمي را رها کردند که بخاطر کشتن يک قاضي اي در توقيف بود که در محاکمه صدام حسين دست داشت مامورين پوليس ميگويند که سه تن از افراد پوليس محافظ کشته شده و شش نفر يگر درين حمله که در اوايل امروز چهارشنبه صورت گرفت زخمي شده اند در مناطق ديگر عراق يک عسکر امريکايي بروز سه شنبه در نزديکي شهر هبانيه در غرب عراق زماني کشته شد که موترش با يک ماين زميني تصادم نمود درعين زمان در لندن ، جک سترا وزير خارجه برتانيه ميگويد که برتانيه نتوانست تقاضا هاي اختطاف کنندگان را که يکي ازفعالين صلح را با سه تن ديگر از غربيها گروگان گرفته اند براورده سازد . جک سترا گفت هيچ حکومتي نميتواند تقاضا هيا انها را براورده سازد گروگان گيرندگان تهديد کرده اند که گروگان را خواهند کشت اگر محبوسين عراقي از زندانهاي امريکا و عراق تا روز پنجشنبه رها نگردند اقارب سرنشينان طياره ايراني ميگويند که باوجود شکاياتي مبني بر مصئون نبودن ، به طياره دستور پرواز داده شد

XS
SM
MD
LG