لینک های دسترسی

رئيس جمهور بش ميگويد که قبل از انتخابات درعراق پيشرفت هاي چشميگري رونما شده است


. رئيس جمهور ايالات متحده امريکا امروز طي بيانيه در واشنگتن روي پيشرفتهاي اقتصادي کشور، ازسياست امريکا در برابر عراق دفاع نمود. جارج بش گفت که عراقي ها طي دونيم سال گذشته به پيشترفت هاي چشمگيري نايل شده اند. بيانيه رئيس جمهور دومين خطابه او از يک سلسله بياناتي است که به قصد توضيح ستراتيژي حکومتش براي پيروزي در جنگ عراق انجام ميدهد. محبوبيت جارج بش بسيار پايين امده است و يکي از علل ان جنگ عراق ميباشد

XS
SM
MD
LG