لینک های دسترسی

سروي: اکثر افغان ها ميگويند زندگي شان فعلاً بهتر از زمان طالبان است


يک سروي آراي عامه نشان ميدهد که يک اکثريت وسيع افغان ها از برانداختن طالبان پشتيباني ميکنند و در مورد آيندۀ کشور شان خوشبين هستند. شبکۀ تلويزيوني ABC ايالات متحده که اين سروي آرا را تمويل کرده ميگويد تقريباً ۹۰٪ افغان ها احساس ميکنند که برانداختن طالبان توسط قواي تحت رهبري ايالات متحده در سال ۲۰۰۱بمفاد آن کشور بود. و تقريباً سه چهارم مردم ميگويند که کشور بمسير درستي در حرکت ميباشد. بموجب اين سروي، تعداد افغان هائي که ميگويند وضع اقتصاد موجود خراب است، خدمات صحي محدود و يک مقدار زياد ساحات کشور فاقد خدمات اساسي است نسبت کساني که عکس آن را ميگويند دو برابر است. اين سروي را سازمان چارني ريسرچ مقيم نيويارک بهمکاري مرکز افغاني براي تحقيقات اجتماعي و آراي عامه در ماۀ اکتوبر در کابل براه انداخته بود.

XS
SM
MD
LG