لینک های دسترسی

کمبوديا براي محاکمۀ کمرهاي سرخ آمادگي ميگيرد


مامورين کمبوديا و ملل متحد ميگويند بمنظور آمادگي براي محاکمۀ رهبران سابق کمرهاي سرخ، ماۀ آينده دفاتري را تاسيس ميکنند. ميشل لي، انسجام دهندۀ ملل متحد براي محاکمه جهت اولين ملاقات با مقامات کمبوديا، به پنوم پن مواصلت کرده است. او امروز با اداره کنندۀ ارشد ديوان محاکمات کمبوديا ملاقات کرد. مقامات ملل متحد در نيويارک فهرست کانديدان را براي قضات و مدعي العمومان بين المللي که با همتاهاي کمبوديايي شان محاکمه را براه مياندازند، تحت بررسي قرار داده اند. ملل متحد موافقه کرده بمنظور تعقيب عدلي مامورين سابق عصر کمرهاي سرخ محاکمات را تاسيس و تمويل کند. بين سالهاي ۱۹۷۵ و ۱۹۷۹ وقتي کمرهاي سرخ تحت رهبري پال پات کمبوديا را کنترول ميکردند، تا دو مليون نفر از اثر گرسنگي، کار شاقه و اعدام ها هلاک شدند.

XS
SM
MD
LG