لینک های دسترسی

پوليس هسپانيه هفت نفر را با رابطه بتمويل دهشت افگني توقيف کرد


پوليس هسپانيه هفت نفر را که به کمک جهت تمويل تندروان اسلامي مرتبط به گروۀ دهشت افگني القاعده، مظنون هستند، توقيف نموده است. هوزي انتونيو الانزو، وزير داخلۀ هسپانيه ميگويد اين هفت نفر که در منطقۀ جنوبي کوستا دل سول هسپانيه توقيف شدند به گروۀ الجزايري موسوم به گروۀ سلفي ها براي تبليغ و مبارزه، وجوه و کمک لوژستيکي فراهم کرده اند. مقامات هسپانيه از وقت بم گزاري سال گذشته در قطار آهن مادريد توسط اشخاص مرتبط به القاعده باينطرف، مساعي شان را عليۀ تندروان اسلامي تشديد کرده اند. دران بم گزاري ۱۹۱ نفر هلاک شدند. ماۀ گذشته پوليس طي حملاتي در ساير مناطق جنوب هسپانيه ۱۱ نفر را باتهام فراهم کردن کمک مالي بعين گروۀ مقيم الجزاير توقيف کرد.

XS
SM
MD
LG