لینک های دسترسی

البرادعي: صبر جهانيان با ايران بسر ميرسد


رئيس ادارۀ انرژي ذروي ملل متحد ميگويد صبر جامعۀ بين المللي با ايران روي فعاليت هاي ذروي آن کشور بسر ميرسد. محمد البرادعي امروز ضمن صحبت در اسلو مذاکره کنندگان اروپائي را تشويق کرد تا بمذاکره با ايران ادامه بدهند. اين مذاکرات در ماۀ آگست بعد ازان قطع شد که ايران عمليۀ تبديل کردن يورانيم را که مرحلۀ قبل از غني سازي است، از سر گرفت. او گفت ايران بايد همکاري و شفافيت را تسريع کند و علاوه کرد که موضوعات ذروي لاينحل بايد سال آينده حل گردد. البرادعي که جهت اخذ جايزۀ صلح نوبل، که فردا صورت ميگيرد، در اوسلوست و با ادارۀ بين المللي انرژي ذروي يکجائي اين جايزه را اخذ ميکند گفت دليلي وجود ندارد که سؤ ظن داشت ايران قبلاً اسلحۀ ذروي توليد نموده است. ايالات متحده ايران را متهم ساخته که بطور سري اسلحۀ ذروي توليد ميکند ولي تهران آنرا تکذيب مينمايد.

XS
SM
MD
LG