لینک های دسترسی

صليب سرخ تقاضاي کمک بيشتر نموده است


کميتۀ بين المللي صليب سرخ از کشورهاي کمک دهنده خواستار کمک بيشتر گرديده تا بتواند با انواع بحران هائي که آن سازمان بشري با آن مواجه است، مقابله نمايد. صليب سرخ خواستار تقريباً ۸۰۰ مليون دالر اضافي گرديده است که يک افزايش نه فيصد را نسبت به بودجۀ سال گذشتۀ آن سازمان نشان ميدهد. مامورين ميگويند اين وجوه براي تمويل کار بشري در ۸۰ کشور، مخصوصاً پاکستان زلزله زده و منطقۀ جنگ زدۀ دارفُُر سودان، لازميست. آن سازمان ميگويد يک قسمت زياد بودجۀ آن کشور همچنان براي عمليات در افريقا، افغانستان، عراق و روسيه و مصيبت رسيدگان منازعۀ اسرائيل و فلسطينيان تخصيص داده شده است.

XS
SM
MD
LG