لینک های دسترسی

بم گزاري انتحاري هفت نفر را در بنگلاديش کشت


مقامات بنگلاديش ميگويند يک بم گزاري انتحاري در شهر شمالي نتروکونا حد اقل هفت نفر را بشمول بم گزار کشته و بيش از ۵۰ تن ديگر مجروح ساخته است. پوليس و شاهدان عيني ميگويند مردي سوار بر يک بايسکل در جريان ازدحام صبح در بين ازدحام مردم داخل شده و بم را منفجر ساخت. آنها ميگويند در جملۀ مجروحين يک بم گزار دومي قرار داشت که بمش منفجر نگرديد. کسي ادعاي مسؤليت نکرده ولي مقامات گروۀ غير قانوني جماعة المجاهدين بنگلاديش را که يک گروۀ تندرو اسلامي است، و خواستار انفاذ شريعت دران کشور اسلامي داراي رژيم غير مذهبي ميباشد، مسؤل حمله خوانده اند. اين حمله باوجود اقدامات امنيتي سراسري رخ داد که از زمان آغاز بم گزاريهاي مهلک در ماۀ آگست باينطرف روي دست گرفته شده است. تا بحال ۲۵ نفر، بشمول دو قاضي کشته شده اند. مقامات ميگويند قواي امنيتي صدها مظنون را توقيف کرده و مقادير زياد مواد منفجره، مواد مورد ضرورت ساختن بم هاي ساعتي و ساير مواد مورد ضرورت ساختن بم را ضبط کرده اند.

XS
SM
MD
LG