لینک های دسترسی

رايس به ناتو اطمينان داد که ايالات متحده از حکمروائي قانون پيروي ميکند


کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده ميگويد ديموکراسي هاي بزرگ مکلفيت دارند از حکمروائي قانون پيروي کنند. او همچنان امروز بخبرنگاران در بروکسل گفت اگر ادعاهاي تخطي از حقوق بشر توسط منسوبين حکومت امريکا گزارش داده شود، مورد تحقيق قرار خواهد گرفت و مرتکبين مجازات خواهند شد. خانم رايس بروز چهارشنبه پاليسي ايالات متحده را بارابطه به زندانيان با مامورين ناتو مورد بحث قرار داد و متعاقباً ياپ دي هوپ سخفر، منشي عمومي ناتو گفت خانم رايس در جريان جلسۀ محرمانۀ ديشب با ناتو و همکاران اتحاديۀ اروپا، درمورد نظر واشنگتن با رابطه به زندان هاي محرمانه و روش بمقابل مظنونين در خارج روشني انداخت. او تفصيلي ارائه نکرد. سفر وزير خارجۀ ايالات متحده به چهار کشور اروپائي تحت الشعاع اين گزارش ها قرار گرفته است. خانم رايس موجوديت چنين زندان ها را نه تائيد و نه رد نکرده است. اما او ديروز گفت ميثاق ملل متحد عليۀ شکنجه بر منسوبين ايالات متحده در داخل و خارج کشور يکسان تطبيق ميگردد.

XS
SM
MD
LG