لینک های دسترسی

پوتين:  اوکراين قادراست به اساس  قيمت هاي بازار، گاز طبيعي روسيه را خريداري کند


پوتين امروز پنجشنبه به مامورين گفت،مليارد دالر قروضي که اوکراين از غرب حاصل کرده است، بکلي کافي است که انکشور گازروسيه را به قيمت بازار خريداري کند. رهبر روسيه خاطر نشان ساخت که سال گذشته ساير کشور هاي اروپائي گاز روسيه را به ۲۵۰ دالر في يکهزار متر مکعب خريداري خواهند کرد. وي علاوه نمود که نرخ پنج مرتبه کمتر از نرخي است که اکنون اوکراين مي پردازد. مقا مات روسيه اظهار اميد کرده اند که روي قيم گاز و انتقال ان گاز از طريق قلمرو او کراين، بزودي با انکشور به موافقه خواهند رسيد. اوکريان در حال حاضر در حدود يک ثلث قيمت بازار را براي گاز طبيعي اوکراين مي پردازد ودر بدل ان روسيه اجازه دارد از قلمرو اوکراين به کشور هاي اروپائي گاز انتقال دهد.

XS
SM
MD
LG