لینک های دسترسی

قوماندان قواي ائتلاف در افغانستان عسا کر افغان را تمجيد نموده ميگويد ، انها در همکاري با قواي ائتلاف اکنون قادر اند عليه طالبان بجنگند


اما جنرال کارل ايکن بيري،روز پنجشنبه به خبر نگاران در وزارت دفاع گفت، اردوي جديد سي هزار نفري افغان،هنوزهم ضرورت دارد تا اعتبار خودرا در سنگر هاي سابق طالبان قايم سازد. جنرال ايکن بيري، از پيشرفت دوامدار در عمليه سياسي کشور و نتايج سروي عقايد عامه توسط يک شبکه تلوزيون اي بي سي ا مريکا ا ستقبال نمود.اين سروي نشان داد که يک اکثريت بزرگ افغان ها از برانداختن حکومت طالبان حمايت دارند و در باره اينده اظهار خوشبيني نموده اند. وي همچنان اظهار داشت که از ازدياد مداوم تمايل مردم افغانستان در همکاري با اردوي جديد و قواي ائنلاف،تشويق شده است.

XS
SM
MD
LG